Język:

REGULAMIN


1. Doba noclegowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

2. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach: 14.00 - 18:00 (późniejsze przybycie dopuszczalne po uzgodnieniach indywidualnych)

 3. Zameldowania Gości dokonuje się w dniu ich przyjazdu na podstawie dowodu tożsamości, bądź innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem oraz opcjami rezerwacji.

5. Uprasza się o zachowanie ciszy nocnej w godz. 22.00 - 07.00.

6. Osoby odwiedzające Gości proszone są o opuszczenie obiektu do godz. 21.00

7. Korzystanie ze sprzętu i infrasturuktury "Starej Kuźni" tylko dla jej Gości oraz w ograniczonym zakresie dla odwiedzających Gości (np.korzystanie z toalet).

8. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, bądż zniszczenia powierzonego im na czas pobytu mienia, powstałych z ich winy lub winy odwiedzających ich osób. Każdy rodzic (opiekun) jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez ich podopiecznych (dwu- i czworonożnych).

9. O wystąpieniu szkody należy niezwłocznie po jej stwierdzeniu powiadomić zarządzającego obiektem.

10. W czasie pobytu w obiekcie Goście są zobowiązani do samodzielnego dbania o czystość i porządek zajmowego lokalu.

11. Ze względu na obowiązująca ciszę nocną i komfort Gości uprasza się o nieuciążliwe dla innych korzystanie ze wspólnej infrastruktury (przede wszystkim odnosi się to do terenu na zewnątrz budynku) w godz. 22.00 - 7.00. Z zastrzeżeniem wewnętrznej ugody pomiędzy Gośćmi obu lokali, wtedy ten czas może ulec przesunięciom. Ugodę można potwierdzić, gdy np. obie zaiteresowane strony wyślą jednobrzmiącego maila na mój adres internetowy.

12. Zabrania się przyrządzania gorących posiłków w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Goście proszeni są o bezzwłoczne zgłoszenie ich zarzącającemu obiektem.

14. Zarządzający obiektem zobowiązany jest szybko reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości oraz porządku. Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za niedogodności wynikłe z przyczyn ode mnie niezależnych, np. przerwy w dostawie wody lub energii, jak również reklamacje wynikające z niezrozumienia czy to regulaminu, czy też opisu oferty.

15. Ze względu na komfort Państwa i przyszłych Gości w pomieszczeniach obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 

 

 

16. Wieczorem przy zapalonym świetle uprasza się o otwieranie okien tylko wyposażonych w moskitiery. Proszę o unikanie zabijania uciążliwych owadów na ścianach.

17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w lokalach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną typu grzałki, piecyki, kuchenki mikrofalowe, nie stanowiących wyposażenia pomieszczeń. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych, suszarek do włosów, maszynek do golenia, elektycznych szczoteczek do zębów i innych drobnych urządzeń, których działanie można w łatwy sposób kontrolować, choćby poprzez hałas jaki w trakcie używania wytwarzają.

18. Zabrania się kategorycznie używania w pomieszczeniach otwartego ognia, np. palenia świec.

 

PRZYPOMINAM, że szczególne niebezpieczeństwo stanowią niewyłączone żelazka i prostownice do włosów, a w Państwa dobrze pojętym interesie leży zwracanie uwagi na korzystanie z tego typu urządzeń.

 

19. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju, zachowywanie się w sposób agresywny, czy powszechnie uznany za wulgarny.

20. Parking na terenie obiektu jest przeznaczony tylko dla Gości. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Nie ponosi się odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz znajdujące się w nich rzeczy.

21. Nie ponosi się również odpowiedzialności za kradzież mienia w obiekcie, zwłaszcza przedmiotów o wysokiej wartości, ktore Goście nienależycie zabezpieczyli przed kradzieżą.

22. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów oraz do poniesienia kosztów za ewentualnie wyrządzone szkody.

 

Dziękuję za przestrzeganie w/w zaleceń. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu. Życzę miłego wypoczynku i mam nadzieję, iż mimo niezbędnych restrykcji uznacie to miejsce za godne ponownego odwiedzenia.

 

Z poważaniem.

 

Tamara Wadas